Jak Wędrująca Gwiazda odmienia ludzkie życie?

Wyróżniamy dwie podstawowe szkoły feng shui: Szkoła form, która sięga czasów przed wynalezieniem kompasu. Polega ona na analizie terenu wokół domu i przypisywanie mu określonych znaczeń. Szkoła kompasu, która wykorzystuje kompas geomantyczny. Są różne techniki Wędrującej Gwiazdy, takie jak: WG Xuan Kong Fei Xin FS: oparta na pracy z Lo shu, gdzie 9 gwiazd porusza […]

Jaką szansę niesie zmiana 20 letniego okresu?

Na własny los możesz wpływać na trzy sposoby: odwołując się do Księgi Przemian, gdy chcesz poznać własną przyszłość, do astrologii gdy zastanawiasz się kim jesteś i jaki wpływ masz na relacje międzyludzkie, do feng shui, gdy na bieżąco chcesz korygować wszelkie niedoskonałości jakie niesie ci codzienność.  Wszystkie te systemy powstały dzięki obserwacji przyrody, życia tu […]

Jak wykorzystać wiosenną energię

Wiosna jest porą roku, którą warto wykorzystać dla poprawienia feng shui dowolnej przestrzeni Wiosenne porządki, czy nawet rozbudowa użytkowanej przez ciebie przestrzeni, bardziej wspomaga atmosferę w domu niż wykonywanie tych samych czynności w innych porach roku. Chodzi głownie o dokonywanie ich w dni słoneczne, w których energia jang ma największe szanse na zrównoważenie zastałej energii […]

Czym dla Ciebie jest sukces?

Uczniowie spytali Mistrza czym jest prawdziwy sukces, prawdziwe szczęście. Mistrz zaczął opowiadać o wielu drogach, po których powinien poruszać się człowiek ”szczęścia i sukcesu”. Mówił o bogactwie, o związkach uczuciowych, o zdrowiu, rodzinie, pomaganiu innym, przyjaciołach, ale też o odpowiedzialności, rozwoju osobistym, życiowej pasji, konsekwencji, determinacji – czyli o TAO. Kiedy skończył między uczniami rozpoczęła […]

Gdzie znajduje się rezydencji Tai Sui?

Na początku każdego roku zmieniają się wpływy corocznych energii, dlatego coroczna aktualizacja feng shui na podstawie wykresu energii danego roku jest kluczem do skutecznej praktyki. Szczególnie ważna jest ochrona naszej przestrzeni przed pojawiającymi się co roku negatywnymi wpływami i ich przezwyciężenie. W zależności od wpływu negatywnych energii oraz od tego na jaką sferę naszego domu, […]

Przewiń na górę