Kategoria: Feng Shui

 • Jak zarządzać energią Trzech Zabójców?

  Jak zarządzać energią Trzech Zabójców?

  Wszystko jest energią, wszystko żyje, emanuje, rośnie, gdy odpowiednio nią zarządzasz i wykorzystujesz ją z korzyścią dla siebie, dla domu, dla wszystkich jego mieszkańców. Od wielu lat towarzyszę tej grupie ludzi, dla której ważne jest to, kto i co ich otacza, w takim kreowaniu przestrzeni życiowej i biznesowej, aby mogli osiągać swoje cele zachowując zdrowie. Nasze…

 • Twoja przestrzeń pracuje dla Ciebie

  Twoja przestrzeń pracuje dla Ciebie

  Jak mawiali starożytni mędrcy twoje otoczenie jest silniejsze niż twoja wola. Zatem nie urośniesz poza obszar środowiska, w którym jesteś zanurzony tak jak ryba nie urośnie poza obszar akwarium, w którym pływa. Związek między twoim losem, a miejscem twojego przebywania w określonym środowisku jest sztuką świadomego kształtowania swojej rzeczywistości, angażując swoją przestrzeń do pracy z…

 • Twoja godzina urodzenia też ma swój żywioł

 • Jak rozpoznać najkorzystniejszy przepływ energii?

  Jak rozpoznać najkorzystniejszy przepływ energii?

  Wszystko co cię otacza, co robisz: energia miejsca w którym mieszkasz i pracujesz, energia powietrza którym oddychasz, wody, pożywienia, ludzi którymi się otaczasz oraz energia czasu w którym podejmujesz ważne dla ciebie działania i twoja własna energia, to wszystko wpływa na ciebie na wielu poziomach niezależnie, czy jesteś tego świadomy, czy nie. W tym artykule odpowiem…

 • Jak Wędrująca Gwiazda odmienia ludzkie życie?

  Jak Wędrująca Gwiazda odmienia ludzkie życie?

  Wyróżniamy dwie podstawowe szkoły feng shui: Szkoła form, która sięga czasów przed wynalezieniem kompasu. Polega ona na analizie terenu wokół domu i przypisywanie mu określonych znaczeń. Szkoła kompasu, która wykorzystuje kompas geomantyczny. Są różne techniki Wędrującej Gwiazdy, takie jak: WG Xuan Kong Fei Xin FS: oparta na pracy z Lo shu, gdzie 9 gwiazd porusza…

 • Jaką szansę niesie zmiana 20 letniego okresu?

  Jaką szansę niesie zmiana 20 letniego okresu?

  Na własny los możesz wpływać na trzy sposoby: odwołując się do Księgi Przemian, gdy chcesz poznać własną przyszłość, do astrologii gdy zastanawiasz się kim jesteś i jaki wpływ masz na relacje międzyludzkie, do feng shui, gdy na bieżąco chcesz korygować wszelkie niedoskonałości jakie niesie ci codzienność.  Wszystkie te systemy powstały dzięki obserwacji przyrody, życia tu…

 • Jak wykorzystać wiosenną energię

  Jak wykorzystać wiosenną energię

  Wiosna jest porą roku, którą warto wykorzystać dla poprawienia feng shui dowolnej przestrzeni Wiosenne porządki, czy nawet rozbudowa użytkowanej przez ciebie przestrzeni, bardziej wspomaga atmosferę w domu niż wykonywanie tych samych czynności w innych porach roku. Chodzi głownie o dokonywanie ich w dni słoneczne, w których energia jang ma największe szanse na zrównoważenie zastałej energii…

 • Czym dla Ciebie jest sukces?

  Czym dla Ciebie jest sukces?

  Uczniowie spytali Mistrza czym jest prawdziwy sukces, prawdziwe szczęście. Mistrz zaczął opowiadać o wielu drogach, po których powinien poruszać się człowiek ”szczęścia i sukcesu”. Mówił o bogactwie, o związkach uczuciowych, o zdrowiu, rodzinie, pomaganiu innym, przyjaciołach, ale też o odpowiedzialności, rozwoju osobistym, życiowej pasji, konsekwencji, determinacji – czyli o TAO. Kiedy skończył między uczniami rozpoczęła…