Jak Wędrująca Gwiazda odmienia ludzkie życie?

Wyróżniamy dwie podstawowe szkoły feng shui:

  1. Szkoła form, która sięga czasów przed wynalezieniem kompasu. Polega ona na analizie terenu wokół domu i przypisywanie mu określonych znaczeń.
  2. Szkoła kompasu, która wykorzystuje kompas geomantyczny. Są różne techniki Wędrującej Gwiazdy, takie jak:
  • WG Xuan Kong Fei Xin FS: oparta na pracy z Lo shu, gdzie 9 gwiazd porusza się po Los hu umożliwiając interpretację energii i jej ruchu w budynku.  Bierzemy tu pod uwagę 9 okresów po 20 lat każdy. Obecnie do 03.02.2024 roku żyjemy w okresie 8.
  • WGXuan Kong Da GuaFS: polega na pracy z 8 trygramami i 64 heksagramami. Tu są dwie typy szkół:

a) Da Yuan Gua – to praca z 8 trygramami. Jej podstawą jest zlokalizowanie kierunku Holy 0 Woda i Holy 1 Góra. Tu bierzemy pod uwagę dwa podokresy podzielone na 90 lat.

b) Da Cheng Gua – to praca z 64 heksagramami.

Ja w mojej pracy wykorzystuję feng shui Wędrującej Gwiazdy powiązane z dynamiką zmian energetycznych, które zachodzą w czasie, ponieważ kiedy zastosujemy jej zalecenia szybko zauważamy, że jakość życia we wszystkich jego obszarach ulega znacznej poprawie. WG jest prosta, dokładna i bardzo precyzyjna. Jest niezwykle skuteczną metodą, która szybko przynosi efekty i odmienia ludzkie życie. Tym właśnie sekretom swój sukces zawdzięczają chińscy potentaci rynkowi.

W tym systemie wykorzystujemy kierunki geograficzne wyznaczone za pomocą kompasu w celu określenia pomyślnych i niepomyślnych stref domu, budynku, w określonych okresach czasu. To najbardziej odpowiednia metoda na współczesne czasy. Jest najpotężniejszą i najszybciej działającą metodą ze wszystkich metod opartych na kompasie. WG zarówno ostrzega przed rożnymi niepowodzeniami, które mają się wydarzyć jak i pobudza  dobrą energię, aby odnieść sukces w wielu obszarach życia. Dlatego ja pracuję techniką WG i korzystam z kierunków geograficznych, zestawiając je z cyklem czasu, w celu określenia przepływu energii: pozytywnej i negatywnej w analizowanej przestrzeni. To bardzo konkretna i dokładna metoda i w tej części przypomina metodę naukową.

Najważniejsze jest  dokładne wyznaczenie kierunków i wyznaczenie typów energii, aby stworzyć właściwy wykres urodzeniowy analizowanej przestrzeni. Wykres urodzeniowy domu, budynku, mieszkania i każdej innej przestrzeni jest fundamentem do dalszej analizy feng shui. Bez stworzenia tego wykresu nie ma mowy o klasycznym, autentycznym feng shui.
Analizę wykresu i przygotowanie zaleceń przeprowadza się według określonej formuły, co jest bardzo precyzyjną metodą, wymagającą dokładności w sporządzeniu wykresu i umiejętności jego interpretacji. WG to konkretna rzeczowa metoda, pozbawiona domysłów, oparta na konkretnych regułach, nie na intuicji praktykującego. Jest sposobem chronienia i wzmacniania analizowanej przestrzeni.

Dla mnie jest  ekscytująca, ponieważ jej rezultaty odczuwa się bardzo szybko po wprowadzeniu konicznych zmian. Często samo przyjrzenie się feng shui danego miejsca wystarczy, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: co powoduje nieszczęścia domowników. Wspaniałą cechą tej metody jest to, że obejmuje ona remedia na zdiagnozowane problemy, pomaga określić niewłaściwe elementy w danym otoczeniu oraz daje wskazówki pozwalające naprawić sytuację. Obejmuje również metody analizowania efektów zmieniającej się w ciągu roku, czy miesiąca energii, która wpływa na nasze feng shui. Zatem nie tylko określa feng shui danej przestrzeni i podaje sposób naprawienia błędów, ale także przezwyciężenie negatywnych wpływów feng shu, wywołane upływem czasu.

WG to jedna z najskuteczniejszych metod kształtowania przestrzeni w celu zapewnienia mieszkańcom  maksymalnego szczęścia i to już na etapie planowania i projektowania wnętrz domu i miejsc pracy. I choć nie masz wpływu jak otoczenie budynku wpływa na twój dom możesz zmienić układ przestrzeni, wystrój wnętrza w domu nawet, jeśli miejsca tam jest niewiele. Możesz w odpowiednich miejscach wyznaczyć granice, całkowicie panując nad tym, gdzie i jak  to zrobisz. WG oparta na formułach, z których wszystkie polegają na wykorzystaniu kompasu. Jeśli chcesz ją praktykować nie musisz korzystać z typowego dla feng shui kompasu lo pan, możesz korzystać ze współczesnego kompasu. Jak to robić? Instrukcję znajdziesz w Klubie Feng Shui & Ty. Nie ma bowiem mowy o praktykowaniu klasycznego, skutecznego feng shui, jeśli nie bierzemy pod uwagę kierunków geograficznych.

Jeśli ten temat Cię zainteresował, napisz proszę w komentarzu, czy masz już jakiekolwiek doświadczenie w pracy z kompasem?


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *